část obce Broučkov (allod.dvůr, Třebovle, Kotyška str. 116)

Identifikace

ID31: 202273
ID32: 202273
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Broučkov (allod.dvůr, Třebovle, Kotyška str. 116)
část obce Broučkovský Dvůr

Nadřazená místa

obec Třebovle

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1719-1781), Kouřim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1782-1784), Kouřim 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1823), Kouřim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1824-1840), Kouřim 19, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Kouřim 20, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1905), Kouřim 36, matrika narozených
Matrika oddaných (1745-1784), Kouřim 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1806), Kouřim 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1824-1858), Kouřim 25, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1921), Kouřim 41, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1672-1729), Kouřim 26, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1721-1784), Kouřim 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1823), Kouřim 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1824-1859), Kouřim 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1908), Kouřim 39, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!