část obce Císařoves (část Kolína, Kotyška str. 153)

Identifikace

ID31: 202265
ID32: 202265
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Císařoves (část Kolína, Kotyška str. 153)
část obce Cysařoves

Nadřazená místa

obec Kolín

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1794-1821), ev. Velim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1842), ev. Libenice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika oddaných (1828-1865), ev. Libenice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1845-1897), Starý Kolín 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1810-1827), Kolín 22, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1810-1848), Kolín 37, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1810-1858), Kolín 48, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1827-1832), Kolín 23, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1832-1867), Kolín 24, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1848-1863), Kolín 38, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!