část obce Klavary (mlýn, Nová Ves I, Kotyška str. 570)

Identifikace

ID31: 202240
ID32: 202240
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Klavary (mlýn, Nová Ves I, Kotyška str. 570)

Nadřazená místa

obec Nová Ves I

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1694-1717), Kolín 4, matrika narozených
Matrika narozených (1718-1761), Kolín 5, matrika narozených
Matrika narozených (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1799), Kolín 8, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných zemřelých - O (1699-1718), Kolín 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1699-1719), Kolín 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1855-1919), Veltruby 19, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!