část obce Přívoz (Obříství)

Identifikace

ID31: 202151
ID32: 202151
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Přívoz (Obříství)

Nadřazená místa

obec Obříství

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1683-1760), Obříství 1, matrika narozených
Matrika (1723-1769), Obříství 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1761), Obříství 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!