část obce Horní Zimoř (Dolní Zimoř)

Identifikace

ID31: 202058
ID32: 202058
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Zimoř (Dolní Zimoř)
část obce Hoření Zymoř

Nadřazená místa

obec Dolní Zimoř
obec Zimoř

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1888-1911), Vysoká 13, matrika narozených
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1843-1937), Vysoká 14, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!