část obce Řepínský Důl (Řepín))

Identifikace

ID31: 202053
ID32: 202053
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Řepínský Důl (Řepín))

Nadřazená místa

obec Řepín

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1861-1870), Mšeno 25, matrika narozených
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1870-1914), Mšeno 32, matrika narozených
Matrika (1843-1858), Mšeno 25, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1842-1883), Mšeno 25, matrika zemřelých
Matrika (1842-1884), Mšeno 25, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!