část obce Slepeč (Benátky nad Jizerou)

Identifikace

ID31: 202038
ID32: 202038
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Slepeč (Benátky nad Jizerou)

Nadřazená místa

obec Benátky nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!