část obce Boží Voda (Mladá Boleslav)

Identifikace

ID31: 202036
ID32: 202036
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Boží Voda (Mladá Boleslav)
část obce Geweihtenbrunn

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1803-1837), Liběchov 6, matrika narozených
Matrika (1830-1837), Liběchov 7, matrika narozených
Matrika (1838-1846), Liběchov 8, matrika narozených
Matrika (1846-1853), Liběchov 9, matrika narozených
Matrika (1863-1878), Liběchov 16, matrika narozených
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1878-1898), Liběchov 17, matrika narozených
Matrika (1785-1837), Liběchov 10, matrika oddaných
Matrika (1838-1852), Liběchov 11, matrika oddaných
Matrika (1863-1897), Liběchov 18, matrika oddaných
Matrika (1785-1837), Liběchov 12, matrika zemřelých
Matrika (1838-1869), Liběchov 13, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1731-1785), Liběchov 14, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1731-1785), Liběchov 14, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1731-1785), Liběchov 14, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1785-1806), Liběchov 15, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1785-1806), Liběchov 15, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1785-1806), Liběchov 15, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1838-1875), Liběchov 19, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1838-1876), Liběchov 19, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1838-1877), Liběchov 19, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!