část obce Chobot (Nesperská Lhota)

Identifikace

ID31: 201974
ID32: 201974
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chobot (Nesperská Lhota)

Nadřazená místa

část obce Nesperská Lhota

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!