část obce Stromač-samota (Rabyně)

Identifikace

ID31: 201912
ID32: 201912
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Stromač-samota (Rabyně)

Nadřazená místa

obec Rabyně

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1895), Netvořice 29, matrika narozených
Matrika (1830-1906), Netvořice 34, matrika narozených
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1831-1890), Netvořice 29, matrika oddaných
Matrika (1833-1913), Netvořice 34, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 29, matrika zemřelých
Matrika (1831-1911), Netvořice 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!