část obce Roháč - hostinec (Neveklov)

Identifikace

ID31: 201885
ID32: 201885
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Roháč - hostinec (Neveklov)

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1755-1769), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika narozených
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika narozených
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika oddaných
Matrika (1772-1802), Neveklov 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika oddaných
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika zemřelých
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!