část obce Chlum (Neveklov) samoty

Identifikace

ID31: 201864
ID32: 201864
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chlum (Neveklov) samoty

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1752-1784), Bělice 3, matrika narozených
Matrika (1811-1850), Bělice 5, matrika narozených
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1754-1784), Bělice 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!