obec Radějovice (Neveklov) dvůr

Identifikace

ID31: 201835
ID32: 201835
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Radějovice (Neveklov) dvůr

Nadřazená místa

část obce Radějovice
část obce Radějovický dvůr
část obce Radějovský dvůr

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika narozených
Matrika (1881-1901), Netvořice 42, matrika narozených
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 23, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!