část obce Brtnice (Divišov neznámá)

Identifikace

ID31: 201779
ID32: 201779
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brtnice (Divišov neznámá)

Nadřazená místa

obec Divišov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1879-1902), Divišov 33, matrika oddaných
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), Divišov 34, matrika zemřelých
Matrika (1879-1920), Postupice 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!