část obce Brejlov,mlýn na Sázavě

Identifikace

ID31: 201758
ID32: 201758
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brejlov,mlýn na Sázavě

Nadřazená místa

okres Benešov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1835-1879), Netvořice 16, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1835-1896), Netvořice 16, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1835-1882), Netvořice 16, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!