část obce Jekov (Zvěstov)

Identifikace

ID31: 201717
ID32: 201717
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jekov (Zvěstov)

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1688-1719), Šebířov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N (1714-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N nemanž. (1719-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1762-1784), Šebířov 6, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1771-1798), Šlapánov 5, matrika narozených
Matrika narozených (1800-1856), Šlapánov 7, matrika narozených
Matrika narozených (1858-1864), Šlapánov 10, matrika narozených
Matrika (1865-1899), Šlapánov 19, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1693-1720), Šebířov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1714-1742), Šebířov 3, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1743-1761), Šebířov 4, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1762-1784), Šebířov 6, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1771-1800), Šlapánov 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1862), Šlapánov 12, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), Šlapánov 21, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1691-1720), Šebířov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1714-1742), Šebířov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1743-1761), Šebířov 4, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1762-1784), Šebířov 6, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1771-1798), Šlapánov 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1864), Šlapánov 15, matrika zemřelých
Matrika (1865-1909), Šlapánov 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!