část obce Skuhrov (Olbramovice)

Identifikace

ID31: 201676
ID32: 201676
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skuhrov (Olbramovice)

Nadřazená místa

obec Olbramovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika (1813-1831), Bystřice 12, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika (1813-1837), Bystřice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!