část obce Mlýn Nový (Neustupov)

Identifikace

ID31: 201590
ID32: 201590
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlýn Nový (Neustupov)

Nadřazená místa

obec Neustupov

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1663-1675), Miličín 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1698-1726), Neustupov 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -N (1726-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1741-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika narozených (1825-1858), Neustupov 19, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1698-1726), Neustupov 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1727-1762), Neustupov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1881), Neustupov 20, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1700-1726), Neustupov 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1726-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nemanželských (1742-1751), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nekřtěných (1759-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1825-1883), Neustupov 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!