část obce Mlýn Strašík u Heřmaniček

Identifikace

ID31: 201589
ID32: 201589
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlýn Strašík u Heřmaniček

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika oddaných - O (1784-1833), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!