část obce Chalupy,neznámá ( Chotyšany ?)

Identifikace

ID31: 201588
ID32: 201588
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chalupy,neznámá ( Chotyšany ?)

Nadřazená místa

obec Chotýšany

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1830), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!