část obce Nový Mlýn (Mladoušov)

Identifikace

ID31: 201562
ID32: 201562
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nový Mlýn (Mladoušov)

Nadřazená místa

část obce Mladoušov

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1693-1748), Votice 19, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!