část obce Ohrada

Identifikace

ID31: 201550
ID32: 201550
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ohrada
část obce Větrov

Nadřazená místa

obec Votice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených - nemanželské (1749-1784), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - N (1787-1788), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1811), Votice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1844-1855), Votice 12, matrika narozených
Matrika narozených (1856-1868), Votice 13, matrika narozených
Matrika (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Matrika oddaných (1793-1827), Votice 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1829-1850), Votice 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1829-1850), Votice 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1851-1862), Votice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1863-1878), Votice 18, matrika oddaných
Marika (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Index (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1749-1794), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1796-1847), Votice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!