část obce Skalkov (Ovčín,Bolina,Kotyška str.1297)

Identifikace

ID31: 201531
ID32: 201531
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skalkov (Ovčín,Bolina,Kotyška str.1297)

Nadřazená místa

část obce Bolina

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1868-1892), Kondrac 20, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Vlašim 22, matrika narozených
Matrika (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Index (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Matrika (1841-1875), Kondrac 21, matrika oddaných
Matrika (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Index (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Matrika (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Index (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!