část obce Skalkovský dvůr(Bolina,Vlašim, Kotyška str.1297)

Identifikace

ID31: 201473
ID32: 201473
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skalkovský dvůr(Bolina,Vlašim, Kotyška str.1297)

Nadřazená místa

část obce Bolina

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1807-1819), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1860-1869), Vlašim 13, matrika narozených
Marika (1812-1813), Kondrac 11, matrika oddaných
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!