část obce Valcha(samota,Vlašim,Kotyška str.1513)

Identifikace

ID31: 201460
ID32: 201460
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Valcha(samota,Vlašim,Kotyška str.1513)

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1736-1783), Čechtice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1822), Vlašim 7, matrika narozených
Matrika (1822-1837), Vlašim 11, matrika narozených
Matrika (1838-1859), Vlašim 12, matrika narozených
Matrika (1860-1869), Vlašim 13, matrika narozených
Matrika (1743-1784), Čechtice 7, matrika oddaných
Matrika (1776-1832), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1834-1858), Vlašim 16, matrika oddaných
Matrika (1759-1822), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1823-1838), Vlašim 19, matrika zemřelých
Matrika (1839-1861), Vlašim 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!