část obce Loreta (Vlašim)

Identifikace

ID31: 201459
ID32: 201459
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Loreta (Vlašim)

Nadřazená místa

obec Vlašim

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1784-1822), Vlašim 7, matrika narozených
Matrika (1807-1819), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1822-1837), Vlašim 11, matrika narozených
Matrika (1838-1859), Vlašim 12, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Matrika (1776-1832), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1834-1858), Vlašim 16, matrika oddaných
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1821), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1810-1827), Kondrac 15, matrika zemřelých
Matrika (1823-1839), Vlašim 19, matrika zemřelých
Matrika (1841-1875), Kondrac 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!