část obce Mraviště (Načeradec)

Identifikace

ID31: 201455
ID32: 201455
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mraviště (Načeradec)

Nadřazená místa

obec Načeradec

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1706-1758), Načeradec 2, matrika narozených
Matrika (1759-1784), Načeradec 3, matrika narozených
Matrika (1881-1916), Načeradec 30, matrika narozených
Matrika (1890-1927), Načeradec 31, matrika narozených
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika oddaných
Matrika (1875-1905), Načeradec 32, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika zemřelých
Matrika (1876-1916), Načeradec 33, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!