část obce Mečkov (Dublovice)

Identifikace

ID31: 201399
ID32: 201399
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mečkov (Dublovice)
část obce Mlčkov

Nadřazená místa

obec Dublovice

Podřazená místa

Prameny

MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika narozených
matrika (1773-1784), M23SVJ/ 01, matrika narozených
matrika (1778-1786), M23 DUB / 04, matrika narozených
Matrika přírůstek z r. 1982 (1860-1903), Svatý Jan 9, matrika narozených
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika oddaných
matrika (1778-1785), M23 DUB / 04, matrika oddaných
matrika (1786-1843), M23SVJ/ 04, matrika oddaných
Matrika (1844-1880), Svatý Jan 10, matrika oddaných
Matrika (1885-1909), Svatý Jan 11, matrika oddaných
Matrika ( -1844), Svatý Jan 12, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika zemřelých
matrika (1786-1843), M23SVJ/ 05, matrika zemřelých
Matrika (1879-1909), Svatý Jan 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!