část obce Žákovec (Krásná Hora nad Vltavou)

Identifikace

ID31: 201368
ID32: 201368
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Žákovec (Krásná Hora nad Vltavou)

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1876-1899), Krásná Hora nad Vltavou 2, matrika narozených
Matrika (1870-1888), Krásná Hora nad Vltavou 2, matrika oddaných
Matrika (1855-1873), Krásná Hora nad Vltavou 2, matrika zemřelých
Matrika (1876-1912), Krásná Hora nad Vltavou 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!