část obce Podolí

Identifikace

ICZUJ: 516864
KODCOB: 124311
ID31: 20117
ID32: 20117
GPS: JTSK (Y, X): 528644, 1139867
S-42 (Y, X): 3683602.534, 5482377.898
UTM (Y, X): 683404.1918, 5480045.2570
Šířka/Délka: 49° 26' 43.3342321200", 17° 31' 48.9102333300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODOLÍ v r. 1869 obec v okr. Kroměříž, v r. 1880-1983 obec v okr. Přerov, 1.7.1983-23.11.1990 část obce Želatovice v okr. Přerov, od 24.11.1990 obec v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Podolí

Nadřazená místa

obec Podolí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!