část obce Osek nad Bečvou

Identifikace

ICZUJ: 516619
KODCOB: 113018
ID31: 20113
ID32: 20113
GPS: JTSK (Y, X): 528085, 1132564
S-42 (Y, X): 3683216.817, 5489695.675
UTM (Y, X): 683018.6328, 5487360.0540
Šířka/Délka: 49° 30' 40.3862828600", 17° 31' 41.9625925600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSEK NAD BEČVOU v r. 1869-1910 pod názvem Osek obec v okr. Hranice, v r. 1921-1950 obec v okr. Hranice, od r. 1961 obec v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Osek
část obce Osek nad Bečvou

Nadřazená místa

obec Osek nad Bečvou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!