část obce Cvrčov

Identifikace

ICZUJ: 515191
KODCOB: 414549
ID31: 20098
ID32: 20098
GPS: JTSK (Y, X): 546300, 1142900
S-42 (Y, X): 3666475.655, 5477095.979
UTM (Y, X): 666284.2862, 5474765.4920
Šířka/Délka: 49° 24' 10.2318950400", 17° 17' 31.4249220400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CVRČOV v r. 1869 osada obce Lobodice v okr. Kroměříž, v r. 1880 osada obce Lobodice v okr. Přerov, v r. 1890 pod názvem Čvrčov osada obce Lobodice v okr. Přerov, v r. 1900-1930 osada obce Tovačov v okr. Přerov, v r. 1950 osada obce Tovačov v okr. Kojetín, v r. 1961-1966 část obce Tovačov v okr. Přerov, od 1.7.1966 část obce Lobodice v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Cvrčov
část obce Čvrčov

Nadřazená místa

obec Lobodice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!