část obce Zdibsko (samota)

Identifikace

ID31: 200934
ID32: 200934
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Zdibsko (samota)

Nadřazená místa

obec Klecany

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1866-1873), Klecany 28, matrika narozených
Matrika (1873-1890), Klecany 29, matrika narozených
Matrika (1881-1922), Klecany 36, matrika narozených
Matrika (1890-1904), Klecany 35, matrika narozených
Matrika (1850-1886), Klecany 32, matrika oddaných
Matrika (1867-1902), Klecany 37, matrika oddaných
Matrika (1889-1923), Klecany 38, matrika oddaných
Matrika (1845-1886), Klecany 34, matrika zemřelých
Matrika (1884-1927), Klecany 41, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!