část obce Nouzov

Identifikace

ID31: 200888
ID32: 200888
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

NOUZOV v r. 1869-1880 osada obce Sedlčánky v okr. Český Brod, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Čelákovice v okr. Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Nouzov

Nadřazená místa

obec Čelákovice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1821-1893), Čelákovice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!