část obce Kuklík

Identifikace

ID31: 200878
ID32: 200878
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kuklík

Nadřazená místa

obec Velké Popovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1678-1694), Poříčí nad Sázavou, matrika narozených
Matrika (1857-1873), Pyšely 16, matrika narozených
Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Matrika (1678-1693), Poříčí nad Sázavou, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1678-1693), Poříčí nad Sázavou, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), Kostelec u Křížků 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!