část obce Chuntovice (Kotyška 430)

Identifikace

ID31: 200861
ID32: 200861
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chuntovice (Kotyška 430)

Nadřazená místa

část obce Huntovice
část obce Huntovice
část obce Chomutovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1689-1700), Dolní Jirčany 1, matrika narozených
Matrika (1691-1700), Dolní Jirčany 1, matrika narozených
Matrika (1690-1700), Dolní Jirčany 1, matrika oddaných
Matrika (1690-1700), Dolní Jirčany 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!