část obce Nouzov (samota, Kotyška s.914)

Identifikace

ID31: 200825
ID32: 200825
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nouzov (samota, Kotyška s.914)

Nadřazená místa

část obce Dobrápůl
část obce Dobré Pole
část obce Dobropůl
část obce Dobropůl
část obce Dobropůle

Podřazená místa

Prameny

Matrika zemřelých (1861-1872), Vitice 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!