část obce Chrasť (dvůr u Přistoupimi, viz. Kotyška str.470)

Identifikace

ID31: 200819
ID32: 200819
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chrásť
část obce Chrást
část obce Chrasť (dvůr u Přistoupimi, viz. Kotyška str.470)

Nadřazená místa

obec Přistoupim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1833-1849), Kšely ev. 4, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1858), Kšely ev. 5, matrika narozených
Matrika narozených (1855-1875), Přistoupim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1849-1858), Kšely ev. 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1855-1873), Přistoupim 11, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1849-1858), Kšely ev. 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1855-1876), Přistoupim 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!