část obce Manderšeid (osada, Kotyška s

Identifikace

ID31: 200818
ID32: 200818
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Manderšaid
část obce Manderšeid (osada, Kotyška s
část obce Manderšejd

Nadřazená místa

obec Kounice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1819-1833), Kšely ev. 3, matrika narozených
Matrika narozených (1834-1867), Kounice 6, matrika narozených
Matrika oddaných (1800-1867), Kounice 10, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!