část obce Poruba

Identifikace

ICZUJ: 513768
KODCOB: 125903
ID31: 20074
ID32: 20074
GPS: JTSK (Y, X): 500984, 1132422
S-42 (Y, X): 3710088.494, 5493327.356
UTM (Y, X): 709879.3688, 5490990.2510
Šířka/Délka: 49° 32' 6.4697997890", 17° 54' 3.0751832300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PORUBA v r. 1869-1950 obec v okr. Hranice, v r. 1961-1983 obec v okr. Přerov, od 1.7.1983 část obce Hustopeče nad Bečvou v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Poruba

Nadřazená místa

obec Hustopeče nad Bečvou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!