část obce Hustopeče nad Bečvou

Identifikace

ICZUJ: 513768
KODCOB: 049981
ID31: 20073
ID32: 20073
GPS: JTSK (Y, X): 503257, 1132729
S-42 (Y, X): 3707872.633, 5492729.886
UTM (Y, X): 707664.4093, 5490393.0240
Šířka/Délka: 49° 31' 49.9021681800", 17° 52' 11.8788313300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUSTOPEČE NAD BEČVOU v r. 1869-1880 pod názvem Hustopeč obec v okr. Hranice, v r. 1890-1910 pod názvem Hustopeče obec v okr. Hranice, v r. 1921-1950 obec v okr. Hranice, od r. 1961 obec v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Hustopeč
část obce Hustopeče
část obce Hustopeče nad Bečvou

Nadřazená místa

obec Hustopeče nad Bečvou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1685-1688), BUBOVICE 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!