část obce Hamr

Identifikace

ID31: 200664
ID32: 200664
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hamr
část obce Hamr Kovací
část obce Kovací Hamr

Nadřazená místa

část obce Kaunice
část obce Kounice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1654-1669), Zruč nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika (1675-1729), Zruč nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1745), Pertoltice 15, matrika narozených
Matrika (1819-1845), Pertoltice 6, matrika narozených
Matrika (1654-1667), Zruč nad Sázavou 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1729), Zruč nad Sázavou 2, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika oddaných
Matrika (1654-1670), Zruč nad Sázavou 1, matrika zemřelých
Matrika (1677-1729), Zruč nad Sázavou 2, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!