část obce Hradnice, samota

Identifikace

ID31: 200622
ID32: 200622
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hradnice, samota

Nadřazená místa

obec Křečovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1734-1749), Borotice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1750-1757), Borotice 4, matrika narozených
Matrika (1758-1771), Živohošť 1, matrika narozených
Matrika (1772-1842), Živohošť 2, matrika narozených
Matrika oddaných (1734-1757), Borotice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1911), Živohošť 4, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1734-1757), Borotice 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1905), Živohošť 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!