část obce Horní Moštěnice

Identifikace

ICZUJ: 513491
KODCOB: 043575
ID31: 20057
ID32: 20057
GPS: JTSK (Y, X): 534156, 1143050
S-42 (Y, X): 3678543.473, 5478510.245
UTM (Y, X): 678347.1908, 5476179.1800
Šířka/Délka: 49° 24' 43.6763317500", 17° 27' 31.7403539000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ MOŠTĚNICE v r. 1869 pod názvem Moštěnice obec v okr. Kroměříž, od r. 1880 obec v okr. Přerov

Alternativní názvy

část obce Horní Moštěnice
část obce Moštěnice

Nadřazená místa

obec Horní Moštěnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!