část obce Zelená Bouda, hájovna

Identifikace

ID31: 200459
ID32: 200459
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Zelená Bouda, hájovna

Nadřazená místa

obec Skorkov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1869-1895), Předměřice nad Jizerou 41, matrika narozených
Matrika (1889-1919), Předměřice nad Jizerou 47, matrika oddaných
Matrika (1870-1910), Předměřice nad Jizerou 45, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!