obec zahraniční Wien, Rakousko

Identifikace

ID31: 200455
ID32: 200455
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec zahraniční Vídeň
obec zahraniční Wien, Rakousko

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1901-1908), Mladá Boleslav 77, matrika oddaných
Matrika (1912-1920), Vrapice 40, matrika oddaných
Matrika (1869-1918), Dolní Krupá 10, matrika zemřelých
Matrika (1906-1912), Mladá Boleslav 80, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých
Matrika (1908-1923), Vrapice 42, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!