část obce Veselská bažantnice

Identifikace

ID31: 200446
ID32: 200446
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Veselská bažantnice

Nadřazená místa

část obce ex domo venatoris inter Hradistic et pago Veselí
část obce Veselá
část obce Vesela Villa ex casa dominicali
část obce Veselí
část obce Veselí
část obce z forsthausu od Veselí

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1882-1900), Mnichovo Hradiště 32, matrika narozených
Matrika (1886-1925), Mnichovo Hradiště 33, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!