část obce Stránov

Identifikace

ID31: 200428
ID32: 200428
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

STRÁNOV v r. 1869 pod názvem Stranov osada obce Jezerní Vtelno v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1950 osada obce Jizerní Vtelno v okr. Mladá Boleslav, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Podstranov
část obce Stranov
část obce Stránov

Nadřazená místa

obec Jizerní Vtelno

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1645-1673), Mladá Boleslav 2, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Krnsko 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1645-1665), Mladá Boleslav 2, matrika oddaných
matrika (1785-1849), Kovanec 01, matrika oddaných
Matrika (1858-1880), Krnsko 15, matrika oddaných
Matrika (1858-1880), Krnsko 15, matrika zemřelých
Matrika (1901-1921), Mnichovo Hradiště 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!