část obce Podolí

Identifikace

ID31: 200404
ID32: 200404
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

PODOLÍ v r. 1869-1921 obec v okr. Turnov, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Svijany v okr. Liberec)

Alternativní názvy

část obce Podol
část obce Podolí
část obce svijanské P.

Nadřazená místa

obec Svijany

Podřazená místa

Prameny

matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1663-1723), Loukovec 10, matrika oddaných
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1704-1758), Loukovec 02, matrika oddaných
Matrika (1876-1899), Loukov 24, matrika oddaných
Matrika (1876-1899), Loukov 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!