část obce Podhrad, dvůr (Kotyška str. 1029)

Identifikace

ID31: 200397
ID32: 200397
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Podhrad, dvůr (Kotyška str. 1029)
část obce Podhradec
část obce Podhradí

Nadřazená místa

část obce Boleslav-Podolec
část obce Mladá Boleslav III
část obce Podolec
část obce Podolec, předměstí

Podřazená místa

Prameny

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!